Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Προγράμματα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2023 - 2024

Πατήστε πάνω στους συνδέσμους για να δείτε και να κατεβάσετε τα πρόγραμματα μαθημάτων.

Προγράμματα μαθημάτων εξ' αποστάσεως 2022-2023 (webex)

Πατήστε πάνω στους συνδέσμους για να δείτε και να κατεβάσετε τα πρόγραμματα μαθημάτων.

Προγράμματα μαθημάτων εξ' αποστάσεως 2021-2022 (webex)

Πατήστε πάνω στους συνδέσμους για να δείτε και να κατεβάσετε τα πρόγραμματα μαθημάτων.

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2022-2023

Πατήστε πάνω στους συνδέσμους για να δείτε και να κατεβάσετε τα πρόγραμματα μαθημάτων.

Προγράμματα Μαθημάτων 2021-2022

Πατήστε πάνω στους συνδέσμους για να δείτε και να κατεβάσετε τα πρόγραμματα μαθημάτων.