Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Δομή & Τρόπος Λειτουργίας του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Σύρου

Προβολή παρουσίασης της δομής και του τρόπου λειτουργίας του σχολείου μας, του συναδέλφου Παυλάκου Μαυροειδή.