Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Οἱ ἥρωες τοῦ 1821 ζωντανεύουν καὶ σοῦ μιλοῦν. Τί θά ἔλεγαν ἐάν ζοῦσαν σήμερα.