Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Κατηγορία όπου δημοσιεύονται η  Έκθεση Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και ο Συλλογικός Προγραμματισμός της σχολικής μονάδας.