Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Επίσκεψη στο Εργαστήρι Πηλού της Σοφίας Τριγώνη στα Χρούσσα

Email

Φωτογραφίες

008
009
010
015
016
017
018
019
020
023
025
026
027
028
029
031
032
033
034
035
036
037
040
041
044
045
046
048
049
051
058
059
060
061
062
063
064
070
071
072
073
076
078
079
080
086
087
088
089
090
091
093
094
095
096
097
098
099
101
102
103
104
105
106
107
108