Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Γιορτή 25ης Μαρτίου 2019 με κόλες και χαρτί

Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Φιλική Εταιρεία, Έναρξη Ελληνικής Επανάστασης, Κρίσιμες Μάχες, Αγωνιστές, Ρουχισμός – Οπλισμός, Ρόλος Μεγάλων Δυνάμεων, Φιλελληνισμός, Ίδρυση Ελληνικού Κράτους. Με αυτές τις έννοιες πραγματευτήκαμε τη φετινή γιορτή της 25ης Μαρτίου.

Προηγήθηκε μια προβολή ενός μικρού βίντεο με τα βασικά σημεία του Αγώνα και έπειτα μαθητές και καθηγητές χωρίστηκαν σε ομάδες και συνεργάστηκαν. Κάθε ομάδα ανέλαβε να μελετήσει και να παρουσιάσει μια από τις παραπάνω έννοιες. Στις ομάδες δόθηκε υλικό από ιστορικές πηγές, εικόνες, ιστορικά βιβλία, ποιήματα και λογοτεχνικά κείμενα. Η κάθε ομάδα έπρεπε να μελετήσει και να φιλτράρει τα γεγονότα, να δημιουργήσει ένα πόστερ με τις βασικές πληροφορίες και να αποφασίσει πως θα τις παρουσιάσει με τον πλέον ελκυστικό και ενδιαφέροντα τρόπο. Η ιδέα απλή αλλά το αποτέλεσμα μοναδικό. Οι μαθητές σε συνεργασία με τους καθηγητές σκαρφίστηκαν μια τηλεοπτική εκπομπή και σαν άλλοι ιστορικοί παρουσίασαν τα γεγονότα μέσα από συνεντεύξεις και αφίσες που έφτιαξαν μόνοι τους. Έτσι, η γνώση έγινε κτήμα τους και μεταλαμπαδεύτηκε σε όλους.

Φωτογραφίες: Γιορτή 25ης Μαρτίου 2019

 

Σιούγγαρη Φωτεινή Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής κλάδου ΠΕ02