Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Παραβατικότητα, σωφρονισμός και κοινωνική επανένταξη εφήβων στην Ελλάδα

Στα πλαίσια του μαθήματος «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων», η Γ’ Τάξη του Λυκείου επέλεξε να ασχοληθεί με την Παραβατικότητα των Εφήβων στην Ελλάδα και τα Σωφρονιστικά Καταστήματα.

Σκοπός της εργασίας ήταν η καλλιέργεια ομαδικότητας και κοινωνικής ευαισθησίας, καθώς και η καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και στιγματισμού.

Οι μαθητές εργάστηκαν ατομικά και ομαδικά για τη συλλογή πληροφοριών στο διαδίκτυο και από κοινού δημιούργησαν μια παρουσίαση (power point) με τα βασικότερα στοιχεία που συνέλεξαν.

Τα αναμενόμενα μαθησιακά́ οφέλη είναι η διερεύνηση των αιτιών της εφηβικής παραβατικότητας και κυρίως των τρόπων πρόληψης αυτής.

Δείτε την παρουσίαση

Μπεμπόνη Ειρήνη Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής κλάδου ΠΕ02