Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Το Ρολόι της Καταστροφής

Οι μαθητές της A΄ τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας, παρακολούθησαν το βίντεο, για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης ...

"Το Ρολόι της Καταστροφής"

Ακούτα Σουλτάνα  -  Εκπαιδευτικός Κλάδου ΠΕ03