Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Εξισώσεις Α΄ Βαθμού

Στα πλαίσια του μαθήματος Μαθηματικά Β΄Γυμνασίου παρουσιάστηκαν οι παρακάτω εφαρμογές για την κατανόηση των εξισώσεων α βαθμού. 

Η έννοια της εξίσωσης με ζυγαριά*

Μεταφορά γνωστού στο 2ο μέλος x+a=b*

*έχουν αποσυρθεί ως κακόβουλο λογισμικό

Ακούτα Σουλτάνα, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03