Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Ηφαίστεια

Οι μαθητές της A΄ τάξης του σχολείου μας παρακολούθησαν, στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας, τα παρακάτω βίντεο με θέμα τα Ηφαίστεια.

Hφαίστεια

Ακούτα Σουλτάνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03