Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

ΠοδηλατοΚάρτ

Στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών στη Β΄και Γ΄τάξη του Μηχανολογικού Τομέα, κατασκευάσαμε το εικονιζόμενο τετράτροχο το οποίο ονομάσαμε ΠοδηλατοΚάρτ.
Στη συγκεκριμένη εργασία καλύφθηκαν διδακτικά αντικείμενα που υποστηρίζουν τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος. Η παραπάνω εργασία έγινε με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Φανουράκη Επαμεινώνδα ΠΕ17.06.50 που είχε και την ευθύνη της διδασκαλίας στις δυο τάξεις του Μηχανολογικού Τομέα.

Σημαντική βοήθεια προσέφεραν οι συνάδελφοι Μαραγκός Γεώργιος και Νομικός Ευάγγελος του 1ου ΕΠΑΛ Σύρου σε εργασίες που απαιτούσαν χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης και τόρνου αντίστοιχα.

Φωτογραφίες