Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Υλικό Υπολογιστών

Στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής, οι μαθητές της Α' τάξης παρακολούθησαν την ταινία της εκπαιδευτικής τηλεόρασης με θέμα "Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Υλικό - Hardware".

Μια ταινία διάρκειας περίπου 15' που δείχνει παραστατικά τα μέρη από τα οποία αποτελείτε η κεντρική μονάδα του ηλεκτρονικού υπολογιστή και όχι μόνο.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Υλικό - Hardware