Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Μέσα και έξω από την Τάξη

Το Εσωτερικό της Γης

Οι μαθητές της A΄ τάξης του σχολείου μας παρακολούθησαν, στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας, τα παρακάτω βίντεο με θέμα το εσωτερικό της Γης.

Η Γη μας

Layers of the Earth

Ακούτα Σουλτάνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03

Το Κραχ του 1929

Οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης του σχολείου παρακολούθησαν, στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας, το πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ για το Κραχ που ξέσπασε στην Αμερική το 1929.

Το Κραχ του 1929

Καλδέλη Ειρήνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02

Εξισώσεις Α΄ Βαθμού

Στα πλαίσια του μαθήματος Μαθηματικά Β΄Γυμνασίου παρουσιάστηκαν οι παρακάτω εφαρμογές για την κατανόηση των εξισώσεων α βαθμού. 

Η έννοια της εξίσωσης με ζυγαριά*

Μεταφορά γνωστού στο 2ο μέλος x+a=b*

*έχουν αποσυρθεί ως κακόβουλο λογισμικό

Ακούτα Σουλτάνα, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03

 

Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων

Oι μαθητές της Γ΄ τάξης παρακολούθησαν το παρακάτω βίντεο για τα Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων στα πλαίσια του μαθήματος των Μαθηματικών.

Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων - Γ΄ Γυμνασίου

Ακούτα Σουλτάνα  -  Εκπαιδευτικός Κλάδου ΠΕ03

Ο Κύκλος του Νερού

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωγραφίας οι μαθητές της Α΄ τάξης παρακολούθησαν το βίντεο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης με τίτλο ...

Ο Κύκλος του Νερού

Ακούτα Σουλτάνα, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03