Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Δημιουργία Εικονικής Επιχείρησης - Όλα σε Ένα

Το σχολείο μας συμμετείχε με επιτυχία στη Δ’ φάση υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ» , στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με φορέα υλοποίησης τη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Ως σχολείο ειδικής αγωγής και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές μας στερούνται βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και απλών εννοιών όπως πώληση, αγορά, ταμείο, πελάτες, προμηθευτές, παραγγελία κ.ο.κ. αποφασίσαμε να τρέξουμε ένα εικονικό συνεργείο αυτοκινήτων, με επωνυμία «Όλα σε Ένα», το οποίο θα παρέχει μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες υποδοχής (frond office).

 Σε συνεργασία με επιχείρηση του νησιού προσπαθήσαμε να περάσουμε στους μαθητές βασικές έννοιες της αγοράς, πως μπορούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουν για να ξεκινήσει η λειτουργία της (εξοπλισμός, εύρεση προμηθευτών, παραγγελίες, …),  έγινε επίδειξη από τον υπέύθυνο της εταιρείας του τρόπου λειτουργίας της σε πραγματικές συνθήκες κ.α.

 Μπήκαν στη διαδικασία της λειτουργίας της επιχείρησης, κάτω από πραγματικές συνθήκες, παίζοντας τους  ρόλους του πελάτη, του ιδιοκτήτη, του υπαλλήλου και του προμηθευτή.  Κατάλαβαν πως μπορούν οι ίδιοι να λειτουργήσουν μέσα σε αυτή εφαρμόζοντας τις γνώσεις που πήραν από το σχολείο τους.

 Έντυπο Καταγραφής Εικονικής,   Έντυπο Συμμετεχόντων μαθητών

Φωτογραφίες Επίσκεψης