Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Πάμε eTwininning

Μαζί με το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ρόδου υλοποιούμε το πρώτο μας εθνικό πρόγραμμα eTwinning. Αφορμή ένα 3D εκτυπωτής που έφτασε στα σχολεία μας. Στο έργο θα εμπλάκουν περίπου είκοσι μαθητές και μαθήτριες και από τα δύο σχολεία και θα υποστηριχθούν από δέκα εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων. 

Τίτλος του έργου μας:  "Γνωριμία με την 3D εκτύπωση και εφαρμογή της"

Περιγραφή

Μέσα από αυτό το έργο, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή και θα εξοικειωθούν με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης, θα σχεδιάσουν ψηφιακά μοντέλα εκτυπώσιμα σε τρεις διαστάσεις και θα αναπτύξουν  τη δημιουργικότητα τους και τις δεξιότητές τους στην τεχνολογία.

Μέσω της επαφής, της συνεργασίας, της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών με συμμαθητές τους από άλλο σχολείο, θα ενθαρρυνθεί η επικοινωνία και η ενεργός συμμετοχή τους και θα μπορέσουν να εξερευνήσουν την τεχνολογία με διασκεδαστικό τρόπο στην πράξη.

Στόχοι του έργου

Οι μαθητές να: 

 • καλλιεργήσουν τη συνεργατικότητα και την επικοινωνία  με άλλους,  μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων τους.
 • κατανοήσουν τη λειτουργία και τις δυνατότητες της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
 • μάθουν πώς να σχεδιάζουν ψηφιακά μοντέλα που θα μπορούν να εκτυπωθούν σε τρεις διαστάσεις.
 • αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσω του εφαρμοσμένου σχεδιασμού και της ανάπτυξης δικών τους τρισδιάστατων μοντέλων.

Χρονοδιάγραμμα

Μάρτιος 2024 

 • Συγκρότηση ομάδας διεξαγωγής προγράμματος  etwinning 
 • Εύρεση συνεργαζόμενου/ων σχολείου/ων
 • Επικοινωνία με το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ρόδου
 • Τίτλος έργου και γενική στοχοθεσία. 
 • Γνωριμία μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου μας με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ρόδου,  μέσω τηλεδιάσκεψης.
 • Γνωριμία με το περιβάλλον eTwinning.

Απρίλιος 2024

 • Γνωριμία με τον 3D εκτυπωτή μας
 • Γνωριμία με το περιβάλλον σχεδίασης 
 • Επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών με το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ρόδου
 • Εισαγωγή,  μεταφορά και να μετατροπή αντικειμένων.
 • Δημιουργία και εκτύπωση τρισδιάστατων σχεδίων.
 • Επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων για τα 3D σχέδια που θα υλοποιηθούν με το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ρόδου. 

Μάιος 2024

 • Δημιουργία και εκτύπωση τρισδιάστατων σχεδίων.
 • Ανταλλαγή εκτυπωμένων σχεδίων.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

 • Προαγωγή της επικοινωνίας, της συνεργατικότητας και της αμοιβαίας υποστήριξης στη διεξαγωγή έργων.
 • Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, του μαθησιακού κινήτρου και της δημιουργικότητας των μαθητών.
 • Απόκτηση νέων γνώσεων και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην τεχνολογία, καθώς και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, σχετικά με τις ικανότητες τους στη υλοποίηση αντίστοιχων έργων.​​​​​​​