Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Μεσογειακή Φώκια

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος "Ζώα και Φυτά του τόπου μας - Απειλούμενα Είδη" παρουσιάστηκε μέρος του εκπαιδευτικού cd "Θέλω Βοήθεια" της εταιρίας για τη μελέτη και την προστασία της μεσογειακή φώκια MOm.