Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Λύκοι

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος "Ζώα και Φυτά του τόπου μας - Απειλούμενα Είδη" πραγματοποιήθηκαν δύο μικρού μήκους προβολές με θέμα τους Λύκους...

Οι Λύκοι

Το Μίσος για τους Λύκους*

*ο σύνδεσμος έχει αποσυρθεί