Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Έναρξη Κύκλου Συναντήσεων της ομάδας γονέων

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την έναρξη ενός κύκλου συναντήσεων της ομάδας γονέων μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία για ενδέκατη συνεχόμενη σχολική χρονιά.

Στόχος της ομάδας είναι να δημιουργήσει για τους γονείς ένα “χώρο” συνάντησης, επικοινωνίας, ενημέρωσης, ενδυνάμωσης στο ρόλο τους και αμοιβαίας υποστήριξης μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και αποδοχής.

Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν οι γονείς των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν σε όλες τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στη Σύρο (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη).

Συντονίστριες της ομάδας θα είναι οι ψυχολόγοι του ΕΝΕΕΓΥΛ Σύρου, Δέσποινα Ματσίκα και Αγγελική Τζάλλα.

Οι συναντήσεις της ομάδας θα διαρκούν 2 ώρες και θα γίνονται κάθε 15 μέρες, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 με 19:30 σε αίθουσα του ΕΝΕΕΓΥΛ Σύρου, στο Σχολικό Συγκρότημα των Λυκείων (Μάννα), μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, ώρα 17:30. Οι γονείς θα ενημερωθούν έγκαιρα για το ετήσιο πρόγραμμα των συναντήσεων της ομάδας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με τη Δέσποινα Ματσίκα ή με την Αγγελική Τζάλλα στο τηλέφωνο του ΕΝΕΕΓΥΛ Σύρου 2281085018.