Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Προγράμματα και Δράσεις 2006 - 2007

Αποφασίστηκε η συμμετοχή του σχολείου σε τρία προγράμματα, στο πρόγραμμα «Δαίδαλος» με φορέα υλοποίησης το ΕΙΝ, στο πρόγραμμα «Περπατώ τα μονοπάτια της Σύρου, Ανακαλύπτω τον εαυτό μου» με φορέα υλοποίησης τον περιπατητικό σύλλογο Φερεκύδης και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα «Ήλιος πηγή ζωής και ενέργειας» με φορέα υλοποίησης τη ΔΔΕ Κυκλάδων τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα πλαίσια των οποίων συμμετείχαν ενεργά όλοι οι μαθητές του σχολείου.

Στα πλαίσια των παραπάνω προγραμμάτων κατασκευάσθηκε από τους μαθητές με την καθοδήγηση των καθηγητών τους, εφαρμόζοντας τις γνώσεις που πήραν από το σχολείο τους, το παιχνίδι «Φωτεινός Παντογνώστης», βάφτηκε από τους ίδιους

τμήμα της τάξης τους και συγκεντρώθηκαν φυτά με τα οποία κατασκευάστηκε φυτολόγειο.

Οι μαθητές μας κατάλαβαν ότι έχουν δυνατότητες να κάνουν μόνοι τους έργα στα οποία βρίσκουν εφαρμογή αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο  και ότι μπορούν μέσω αυτού να αποκατασταθούν επαγγελματικά στο μέλλον. Απέκτησαν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους μια και κατάφεραν να υλοποιήσουν με επιτυχία αυτό που τους ανατέθηκαν, ομαδικότητα συνεργαζόμενοι ώστε να συνδυάσουν τις γνώσεις που ο καθένα απέκτησε στον τομέα του, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση από τη στιγμή που τελικά κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία ότι τους ανατέθηκε.

Στα πλαίσια της ένταξης των μαθητών στην ευρύτερη σχολική κοινότητα και την κοινότητα της Σύρου το σχολείο μας συμμετείχε σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις όπως:

  1. Πραγματοποίηση δύο κοινών σχολικών περιπάτων με το 1ο ΤΕΕ Σύρου.

  2. Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης στο θέατρο Απόλλων στα πλαίσια των Σχολικών Καλλιτεχνικών Αγώνων από κοινού με σχολικές μονάδες του νησιού.

  3. Επίσκεψη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, όπου τους έγινε ξενάγηση και υλοποίησαν κατασκευές.

  4. Συμμετοχή στην Έκθεση «Δαίδαλος 2007» που πραγματοποιήθηκέ στην Πινακοθήκη του Δήμου Ερμούπολης.

  5. Επίσκεψη του Μηχανολογικού τομέα στην έκθεση τεχνολογίας του 3ου Γυμνασίου Σύρου.

  6. Επίσκεψη του Μηχανολογικού τομέα Βιομηχανικό μουσείο Σύρου.

  7. Επίσκεψη του Μηχανολογικού τομέα σε Μηχανολογικό Συνεργείο της Σύρου.

  8. Επίσκεψη του Μηχανολογικού τομέα σε κατάστημα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Σύρου.

  9. Επίσκεψη του Ηλεκτρολογικού τομέα σε Ηλεκτρολογικά καταστήματα της Ερμούπολης.

Ως αποτέλεσμα είχαμε τη γενικότερη αποδοχή των μαθητών μας από τους μαθητές των άλλων σχολικών μονάδων στην οποία συνετέλεσε σε μεγάλο ποσοστό και η ταυτόχρονη αύληση των μαθητών στους ίδιους χώρους με κάποιες από αυτές, δόθηκε στους μαθητές η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με περιβάλλοντα και ανθρώπους που δεν είχαν δει ποτέ από κοντά και να βελτιώσουν την κοινωνική τους συμπεριφορά.