Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Προγράμματα και Δράσεις 2009 - 2010

Το σχολείο:

 

Οι μαθητές μας, στην συντριπτική τους πλειονότητα, κατάλαβαν ότι έχουν δυνατότητες να κάνουν μόνοι τους εργασίες που τους αναθέτουν, στις οποίες βρίσκουν εφαρμογή αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο.

Συναγωνίστηκαν – συνεργάστηκαν κάτω από ίσους όρους με μαθητές της ηλικίας τους, που φοιτούν σε άλλα σχολεία του νησιού και κατάλαβαν ότι έχουν δεξιότητές και ταλέντα ισοδύναμα ή και καλύτερα από κάποιους συνομηλίκους τους σε τυπικά σχολεία.

Λειτούργησαν στη πλειονότητα τους με ομαδικότητα, συνεργαζόμενοι, ώστε να συνδυάσουν τις γνώσεις που ο καθένας απέκτησε μέσα στο σχολείο, με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών τους.

Απέκτησαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση από τη στιγμή που τελικά κατάφεραν να υλοποιήσουν με επιτυχία ό,τι τους ανατέθηκε.

Υπήρξε γενικότερη αποδοχή των μαθητών μας από τους μαθητές των άλλων σχολικών μονάδων στην οποία συνετέλεσε και ο ταυτόχρονος προαυλισμός.

Δόθηκε στους μαθητές η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με περιβάλλοντα και ανθρώπους που δεν είχαν δει ποτέ από κοντά και να βελτιώσουν την κοινωνική τους συμπεριφορά.