Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Ωρολόγια Προγράμματα

Από το σχολικό έτος 2020 - 2021 για το γυμνάσιο εφαρμόζονται ωρολόγια προγράμματα σύμφωνα με το ΦΕΚ 1616/2017 και από το λύκειο σύμφωνα με το ΦΕΚ 3791/2018.