Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Προγράμματα και Δράσεις 2005 - 2006

Αποφασίστηκε η συμμετοχή του σχολείου σε παρεμβατικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα ισότητας των φύλων με φορέα υλοποίησης το ΚΕΘΙ με θέμα της επιμέρους θεματική ενότητα που ανέλαβε το σχολείου μας «Μπορώ να τα καταφέρω κάθε επάγγελμα», στα πλαίσια του οποίου συμμετείχαν ενεργά όλοι οι μαθητές του σχολείου, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε ανδροκρατούμενους μέχρι πρόσφατα εργασιακούς χώρους παίρνοντας συνεντεύξεις και φωτογραφίες από γυναίκες και άνδρες.

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος και της προσπάθειας ένταξης των μαθητών στην ευρύτερη κοινότητα της Σύρου

πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στους παρακάτω χώρους:

 1. Αστυνομικό τμήμα Σύρου

 2. Αφετηρία ταξί

 3. Βιβλιοπωλείο

 4. Γεωργικός Συνεταιρισμός Γυναικών το «Καστρί»

 5. Δήμο Ερμούπολης

 6. Λιμενικό Σώμα

 7. Πυροσβεστική Υπηρεσία


Που ως αποτέλεσμα είχαν να τους δοθεί η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με περιβάλλοντα και ανθρώπους που δεν είχαν δει ποτέ από κοντά και να βελτιώσουν την κοινωνική τους συμπεριφορά.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιληθηκε από κοινού με τα άλλα δύο σχολεία εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ερμούπολη.


Η στέγαση του σχολείου μας σε σχολικό συγκρότημα δημιούργησε την ανάγκη να προσπαθήσουμε να εντάξουμε τους μαθητές του σχολείου μας στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. Για το λόγω αυτό το σχολείο μας συμμετείχε σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις όπως:

 1. Πραγματοποίηση κοινών σχολικών περιπάτων με το 1ο ΤΕΕ Σύρου

 2. Παρακολούθηση της σχολικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου του 1ου ΤΕΕ Σύρου

 3. Παρακολούθηση του φαινομένου της έκλειψης ηλίου, μέσω διαδικτύου, σε αίθουσα προβολών του 1ου ΣΕΚ Σύρου από κοινού με το 1ο ΤΕΕ Σύρου.

 4. Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης στο θέατρο Απόλλων του 3ου και 1ου Γυμνασίου Σύρου από κοινού με όλα τα γυμνάσια του νησιού και το ΕΕΕΕΚ Ερμούπολης.

 5. Σύμπραξη στα πλαίσια προγράμματος ισότητας του ΚΕΘΙ με το ΕΕΕΕΚ Σύρου και το 1ο ΣΕΚ Σύρου.

Ως αποτέλεσμα είχαμε τη γενικότερη αποδοχή των μαθητών μας από τους μαθητές των άλλων σχολικών μονάδων στην οποία συνετέλεσε και η ταυτόχρονη αύληση των μαθητών στους ίδιους χώρους.