Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Ζώα και Πουλιά του τόπου μας - Απειλούμενα Είδη

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το περιβαλλοντικό προγράμμα "Ζώα και Φυτά του τόπου μας - Απειλούμενα Είδη" στα Πλαίσια του οποίου έγινε: